Materijali

Unapređeni sistem građenja, uz primenu vrhunskih osnovnih građevinskih i termoizolacionih materijala, svrstaće Pupinovu palatu u red visokoenergetski efikasnih objekata.

Kada je o enterijeru reč, glavne odlike odabranih materijala namenjenih za stanove i lokale jesu trajnost i izdržljivost.

Materijali - saznajte više