Garaže

Ispod kompletne površine objekta projektovana su 3 nivoa garažnog prostora sa oko 400 parking mesta, koji će zadovoljavati sve potrebe budućeg kompleksa.

Takođe, jedan deo ovog prostora imaće funkciju javnog parkinga, što će unaprediti i olakšati parkiranje u centru grada. Parkinzi za javni, poslovni i stambeni deo biće fizički odvojeni uz obaveznu kontrolu pristupa.

Garaže - saznajte više